JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Kuzina 169
679 76 Drnovice u Lysic
IČ: 13715216
DIČ: CZ6508310182

Informace o kanceláři JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. specializovaná zejména na poskytování právních služeb v oblasti směnečného, obchodního a občanského práva.

 

Poskytované právní služby:

 • Vymáhání směnečných pohledávek. 
 • Obrana dlužníků proti uplatnění směnečných pohledávek. 
 • Sepisování smluv. 
 • Zastupování před soudy obecnými i rozhodčími. 
 • Sepisování vzorů směnek, blankosměnek, dohod o vyplnění blankosměnek.
 • Právní rozbory. 
 • Konzultace. 
 • Školící činnost.

 

Směnečné a šekové právo

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby v oblasti směnečného práva, zejména:

 • Právní rozbory.
 • Zastupování v soudních řízení při vymáhání směnečných pohledávek.
 • Zastupování v soudních řízení při obraně dlužníků proti uplatnění směnečných pohledávek.
 • Směnky dnes na poli závazkového práva zaujímají nezanedbatelnou roli. Půjčky na směnku byly a jsou velice oblíbené, právní rámec, které je v některých ohledech relativně benevolentní, umožňuje sjednat i takové směnky, které skýtají jak pro věřitele, tak pro dlužníka jistá úskalí. Pokud chcete mít jistotu, že Vaše peníze, které půjčujte oproti směnce, jsou dobře ochráněny nebo pokud chcete mít jistotu, že jako dlužník budete mít svá práva ochráněna, obraťte se na odborníka, jež směnečné právo a problematiku směnek zná, věnuje se jí a jsou za ním vidět výsledky.
 • Zkušenosti z právní praxe, které jsem v průběhu let nabyl, Vám poskytují jistotu, že Váš problém bude fundovaně vyřešen. Nemusíte se bát, že prostředky půjčené na směnku, již nikdy neuvidíte. Pokud jste dlužník, pokusíme se Vás co nejlépe ochránit od všech rizik, která Vás mohou postihnout. Naše práce za sebou zanechává stopu spokojených klientů, se kterými jsme spolupracovali nejen ve směnečném právu.
 • Půjčky na směnku jsou oblíbené, můžeme Vám tudíž vytvořit vzor směnky v právním rámci směnečného práva. Víme, jak na to, a jsme v tom dobří. 

 

Chcete-li se dozvědět více informací na téma směnky či směnečné právo stačí použít odkazy, popř. můžete vstoupit na osobní stránky JUDr. Chalupy Ph.D.

 

Klíčová Slova: blankosměnka, směnka, vyplňovací prohlášení, směnečný platební rozkaz, sepisování vzorů směnek, blankosměnek a dohod o vyplnění blankosměnek.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Radim Chalupa , Ph.D.  - advokát

Tel.: +420 775 377 573

e-mail: radim.chalupa.ak@gmail.com

 

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

advokát zapsaný v Seznamu advokátů ČAK pod č. 9233

Rok narození: 1965

Vzdělání:

 • 1986 – 1990 - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – magisterské studium

 • 1996 – 1999 - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – doktorské studium (katedra obchodního práva)

Pracovní zkušenosti:

 • 1992 - ČKD Blansko a.s. - právník

 • 1992 - 1994 - Coop banka a.s. - postupně právník, hlavní právník a vedoucí právního útvaru

 • 1993 a 1994 - Coop invest, investiční společnost, a.s. - člen představenstva

 • 1994 - 1996 - Oesterreichische Volksbanken AG. - externí konzultant

 • 1995 - 1997 - Evrobanka a.s. - postupně jako analytik řízení právních rizik a právník

 • 1997 - 1999 - Union banka a.s. - právník

 • 1999 - 2002 - advokátní koncipient

 • 2002 – dosud – samostatný advokát

Čím se zabýváme?

směnka, směnečné právo, směnečný platební rozkaz, zajišťovací směnka, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, blankosměnka, vyplňovací oprávnění a prohlášení, dohoda o vyplnění blankosměnky, směnečný dlužník, směnečný věřitel, uplatnění

Kde nás najdete?